Projekteerimine

Projekteerimis-ehitustöövõtu puhul sõlmib tellija lepingu ühe ehitusettevõtjaga, kes teostab nii projekteerimistöö kui ka ehituse peatöövõtu. Enne hanke korraldamist või pakkujatega läbirääkimiste alustamist tuleb tellijal koostada korterelamule lähteülesanne. Balti Vara Ehitus pakub koos oma tütarfirma Eesti Soojustusprojektiga korterelamute rekonstrueerimiseks 3 erinevat terviklikku lahendust.

Projekteerimis-ehitustöövõtt puitelemendiga

Elemendipõhise rekonstrueerimise puhul on projekteerimis-ehitustöövõtt ainuvõimalik lahendus. Puitelementidest ehitamine on ajasäästlik, kuid see nõuab ühelt poolt põhjalikult ettevalmistatud projekte, mille käigus on arvestatud lahenduste maksumuse efektiivsusega ning teiselt poolt läbimõeldud lahendusi, mida on võimalik tehase tootmisliini kontrollitud tingimustes ette toota.

Viimastel aastatel on Eesti riik ja Kredex võtnud suuna julgustada korteriühistuid otsustama puitelemendiga rekonstrueerimise kui kõige keskkonna- ja energiasäästlikuma rekonstrueerimisviisi kasuks.

Lisaks on infotehnoloogilise ja mehhaniseeritud ehituse võidukäik, mille eestvedajate hulka kuulub ka Balti Vara Ehitus, aidanud kaasa kogu ehitusvaldkonna arengule.

  • Arhitekt

Projekteerimis-ehitustöövõtt platsiehitusega

Projekteerimis-ehitustöövõtt platsiehitus meetodiga on tavapärase platsiehitusmeetodi edasiarendus, mille käigus sõlmib tellija lepingu ühe ehitusettevõtjaga, kes teostab nii projekteerimistöö kui ka ehituse peatöövõtu. Lihtsus peitub selles, et puudub vajadus korraldada kaks hanget eraldi ning sellest tulenevalt on võimalik kogu protsessile kuluvast ajast kokku hoida pool aastat.

Platsiehitusega rekonstrueerimine

Platsiehitusega rekonstrueerimise puhul tellitakse kõigepealt tervikprojekt ning seejärel läheb projekt riigihangete keskkonda hankesse.