Kvalifitseeritud juhtimissüsteemid

Juhtimissüsteemide rahvusvahelised ISO standardid räägivad meie aastatepikkusest tööst efektiivsuse, kõrge kvaliteedi ning keskkonnahoiu nimel.

ISO 9001

Kvaliteedijuhtimissüsteemi standard

ISO 9001 on rahvusvaheline kvaliteedijuhtimissüsteemi standard, mis kõige laiemas mõttes räägib organisatsiooni suutlikkusest täita klientide nõudmisi ja ületada ootusi.

ISO 9001 kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifikaati ei väljastata kauba või teenuse jaoks, vaid just süsteemile, mille organisatsioon on oma kauba või teenuse tootmiseks loonud.

Balti Vara Ehitus on ehitanud üles ISO 9001 standardi nõuetele vastava juhtimiskorralduse, rakendanud ettevõtte erinevate protsesside toimimiseks tõhusad juhtimisstrateegiad ning määratlenud riskid, et tagada organisatsiooni jätkusuutlikkus ning anda klientidele kindlustunne koostööks.

ISO 14001

Keskkonnajuhtimissüsteemi standard

Keskkonna kaitsmine ja säilitamine on üks suuremaid väljakutseid maailmas, millega me praegu silmitsi seisame. See väljakutse puudutab ühtviisi nii tootjaid kui ka tarbijaid, laiemalt võttes igat inimest ja tema igapäevaseid tarbimisvalikuid.

Balti Vara Ehitus on keskkonnanõuete täitmisega eeskujuks nii oma valdkonna ettevõtetele, partneritele kui ka klientidele.

ISO 14001 keskkonnajuhtimissüsteemi standard on keskkonnaalase tulemuslikkuse suurendamise ja võimalike negatiivsete mõjude ennetamise eesmärgil koostatud juhendmaterjal.

Keskkonnajuhtimissüsteemi standardi järgimine on ettevõttele vabatahtlik, kuid Balti Vara Ehitus on võtnud selle oma kohuseks. Oleme veendunud, et lisaks keskkonnakasule võimaldab keskkonna küsimuste õige juhtimine saavutada majanduslikku kasu ning tõsta ettevõtte konkurentsivõimet.

ISO 45001

Töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi standard

Oma tegevusega seonduvate tööohutusalaste nõuete täitmine on kohustuslik kõigile ettevõtetele.

Tööohutuse ja töökeskkonna tulemuslikkuse suurendamise, võimalike negatiivsete mõjude väljaselgitamise ning ennetamise eesmärgil on koostatud mitmeid juhendmaterjale ja standardeid, millest tuntuim on ISO 45001.

Töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi standardi peamised eesmärgid on: tööohutusalaste põhimõtete ja eesmärkide püstitamine; tegevusega kaasnevate võimalike tööõnnetuste väljaselgitamine ja riskide maandamine; töötajate ja organisatsiooni nimel tegutsevate isikute teadlikkuse suurendamine; vajalike juhendite koostamine võimalike hädaolukordade või negatiivse mõju vältimiseks.

Järgime kõigis oma tegevustes ISO 45001 standardi töötervishoiu ja ohutuse valdkonna juhtpõhimõtteid ning oleme määratlenud vastutajate ja rollide selged kohustused. Tööohutusteemaliste otsuste vastuvõtmisel peame oluliseks töötajate osalemist otsustuprotsessis.

Kõik erinevad meetmed kokku miniveerivad töökohal ohutusprobleemide tekkimisvõimaluse ja suurendavad töötajate motivatsiooni ohutuks töötamiseks.