Arendusprojektid

Ehitame katusekorrused välja

Üks keskkonnasõbralik võimalus korterelamu energiakasutuse tõhustamiseks, sisekliima parandamiseks ja elamu eluea pikendamiseks on elamu rekonstrueerimine katusealuse väljaehitamise arvelt.

Tühjalt seisva pööningu väljaehitamine korteriteks vähendab maja energiakulusid ning jagab haldus- ja kommunaalkulud rohkemate elanike vahel. Katusekorruse väljaehitamise käigus rekonstrueerime teie maja ühes etapis ja terviklikult. Lisaks suurenenud energiatõhususele on tulemuseks kortermaja eluea pikenemine, ventilatsiooni ja sisekliima paranemine, väiksemad küttearved ning kokkuvõttes tõuseb kinnisvara väärtus.

Balti Vara Ehitus pakub oma klientidele katusealuste väljaehitamisel kõrget ehituskvaliteeti ning pädevat protsessijuhtimist alates projekti ideest, lõpetades kasutusloa väljastamisega.

Tutvuge meie arendusprojektidega: katusekorrused.ee

Arendame energiasäästlikke elamuid

Balti Vara Ehitus rakendab elamute energiasäästlikuks rekonstrueerimise kogemusi ka elamuarenduses. 2020. aasta alguses valmis hubane ja energiasäästlik korterelamu Tartus Fortuuna kvartalis.

Ehitame lähtuvalt ringmajanduse põhimõtetest

Iga ehitatava või rekonstrueeritava objekti planeerimisel, projekteerimisel ja ehitamisel arvestame ehitise eluringiga. Ehitusprotsess ja ehitatud objekt on loodus- ja energiasäästlik ning jätkusuutlik ning elamu haldamine on kulutõhus.

Ehitise eluring hõlmab endas muu hulgas ehituses kasutatavate toormaterjalide hankimist, ehitustoodete tootmist, materjalide transporti, ehitust, kasutust, lammutust ja jäätmete taaskasutust. Ehitise keskkonnamõju arvestame kasutatavate materjalide süsinikujalajälje baasil.