Uudised

Balti Vara Ehituse juht Meelis Karro: Eesti ehitussektor liigub küll õiges suunas, aga pikk tee on veel minna

PRIIT LIIVISTE12. juuni 2024

Meelis Karro jõudis enda sõnul kortermajade rekonstrueerimise valdkonda üsna juhuslikult.FOTO: ERAKOGU

Eesti kortermajade rekonstrueerimise valdkonnas juhtpositsiooni hoidva Balti Vara Ehitus OÜ juht Meelis Karro usub, et äris tuleb osata õigel hetkel riskida ning õppida enda tehtud vigadest ja konkurentide edulugudest.

Milline oli teie elu esimene töökoht?

Teenisin raha ülikooli ajal ka kindlustusvaldkonnas, aga esimeseks tõsisemaks töökohaks võib pidada õppetöö kõrvalt töötamist kinnisvara vahendusega tegelevas firmas Tõnisson Kinnisvarakonsultant. Õppisin Eesti Maaülikoolis kinnisvara planeerimist ja hindamist ning see töökoht sobis mulle hästi. See oli oma valdkonnas tugev firma ja sain sealt kindlasti palju õpetust ja inspiratsiooni. Enamuste tolleaegsete kolleegidaga suhtleme siiamaani ja saame väga hästi läbi.

Milline oli teie esimene töökoht praeguses tegevusvaldkonnas?

Peale ülikooli 2004. aastal asutasime naisevennaga ettevõtte Balti Vara Kinnisvaraarenduse OÜ. Mina olin 24-aastane ja äripartner Aimar 21-aastane. Kas äriplaan oli paigas? Ei olnud. Mõtlesime, et tegeleme ehituse ja kinnisvaraga ning vaatame, mida elu toob.

“Mõtlesime, et tegeleme ehituse ja kinnisvaraga ning vaatame, mida elu toob.”Meelis Karro

Liikusime suhteliselt juhuslikult fassaadide soojustamise valdkonda, kus oli suur puudus ettevõtetest, kes suudaksid teha suuremamahulisi soojustus- ja krohvimistöid. Peale mõnda väiksemat prooviobjekti ja tasuvuse analüüsi rääkisime väiksemate ettevõtete brigaadid pehmeks, panime kokku arvestava jõudlusega ettevõtte ja saime osaleda suurema mahuga töödel.

Fotol Meelis Karro 2011. aastal, kui ettevõte kandis veel nime Balti Vara Fassaadid.FOTO: SILLE ANNUK / POSTIMEES / SCANPIX

Sealt läks asi kiiresti käima, olime edukad ning kui turul hakati rekonstrueerima kortermaju, olime teistest juba sammu võrra ees.

Täna on minu peamine roll ettevõttes lisaks kõigele muule pikem vaade ja selleni jõudmine. Loomulikult esimestel aastatel kui alustasime, siis tuli teha kõike mida vaja, nii palju kui vaja ja nii kaua kui vaja.

Kuidas nägi välja teie teekond juhi kohani?

Eks kõik on seotud alati isikuomadustega ja ettevõtlusega alustades kujunes nii, et mina tegelesin üldiste asjadega ja äripartner eluliste asjadega. Mõlemad arenesid vajalikes, kuid veidi erinevates suundades. Eks see teekond on olnud täis õppimist läbi kogemuste.

Milline on teie peamine roll praeguses ametis ja milline näeb välja teie tavapärane töine päev?

Meie portfellis on erinevaid ettevõtteid. Tegeleme peamiselt ehituse peatöövõtu, kinnisvara arenduse, müümise ja üürimisega ja ehitusliku kaubavahetusega. Täidan enamasti juhatuse liikme rolli ja vaatan, et meeskonna poolt kokkulepitu ja planeeritu viidaks ka täide. Rõhutan just sõna meeskonna, mitte osanike. Väärtustan väga enda ümber olevate inimeste panust kogu ettevõtte arengus ja pean oluliseks, et kõik sammuvad ühes suunas ja ühte jalga.

“Väärtustan väga enda ümber olevate inimeste panust kogu ettevõtte arengus ja pean oluliseks, et kõik sammuvad ühes suunas ja ühte jalga.”Meelis Karro

Minu tavapärane tööpäev on täis suhtlemist, planeerimist, mõtisklemist ja arvuti taga töötamist. Outlook saab kindlasti iga päev kõige suurema tähelepanu osaliseks.

Kas juhtub ka seda, et tööpäev kujuneb kaheksast tunnist oluliselt pikemaks? Milline on olnud teie kõige pikem tööpäev ja mis põhjusel see nii pikaks venis?

Kaheksatunnine tööpäev ei ole kindlasti minu sõnavaras. Usun, et ühegi eduka ettevõtte juhi tööpäev reeglina ei olegi ainult kaheksa tundi. Vähemalt minu vanuses. Tööpäevad on reeglina ikka veidi pikemad. Vahest loomulikult ka lühemad, kuid kõige pikemad tööpäevad on olnud seotud reeglina ikka muredega, olgu selleks siis võetud kohustuste tähtajad või mingi loodustingimustest tulenev õnnetus ehitusobjektil. Võtame endale seatud kohustusi küll tõsiselt, aga töötan valdkonnas kus tuleb ette rohkem ettenägematud olukordi kui mõnes muus valdkonnas.

Meelis Karro sõnul venivad tema tööpäevad reeglina kaheksast tunnist pikemaks.FOTO: ERAKOGU

Kui palju teie ajast kulub klientidega suhtlemisele?

Otseselt minu ajast väga palju ei kulu, kuna see pole minu vastutusala, aga ettevõttes tervikuna kindlasti väga suure aja. Meie kliendid rekonstrueerimisturul on reeglina ehitusest kaugel seisvad isikud ja küsimuste lahendamist ja nõustamist on väga, väga palju.

Mis on olnud teie karjääri suurim / kõige kauem kestnud ehitusprojekt?

Meie projektid kestavad reeglina 10 – 14 kuud. Kõige suurem ja kõige keerukam on olnud KredEx poolt korraldatud tehaselise elemendiga rekonstrueerimise pilootprojekt. See algas umbes 2,5 aastat tagasi ja kestab siiamaani.

Hakkame endapoolset osa, milleks on üheksa kortermaja rekonstrueerimine, lõpetama ja meil on tuleviku osas selles suunas suured lootused. Kogu see protsess on meid ettevõttena kindlasti palju arendanud ja edasi viinud. Selle pilootprojekti maksumusest on meie vastutusalas veidi üle 15 miljoni euro.

Balti Vara Ehituse seni kõige suurem ettevõtmine on olnud tehaselise elemendiga rekonstrueerimise pilootprojekt, mille raames rekonstrueeriti üheksa kortermaja.FOTO: BALTI VARA EHITUS

Mida peate seniseks suurimaks tööalaseks/ärialaseks õnnestumiseks?

Kõige suurem õnnestumine on kindlasti inimesed. On suur väljakutse leida inimesed, kes soovivad teha midagi, mida Eestis enne tehtud ei ole ja teha seda teistest kiiremini, paremini ja igas mõttes efektiivsemalt.

“Kui oled asjade sündimise juures ja annad sinna panuse, siis on iga õnnestumine oluline.”Meelis Karro

Muid ärilisi õnnestumisi on samuti omajagu ette tulnud, kuid midagi väga konkreetset esile tõsta ei tahagi. Kui oled asjade sündimise juures ja annad sinna panuse, siis on iga õnnestumine oluline. Ma ei paneks siia rahalist mõõdet.

Mis on olnud senise karjääri olulisemad õppetunnid?

Õppetunde on palju. Mõtle kiiremini, võta aega; reageeri kiiremini, ära kiirusta; usalda, ära usalda; riski, ära riski; hoia sääste, ära hoia ja investeeri… siia võib tuua lõputu hulga näiteid. Eks see õppetundidest õppimine ole lõputu protsess ja inimene on juba selline tegelane, et ega ise tuleb ju enamus asju ikka ära proovida. Teiste vigadest õppimine ei ole nii kerge, kui see vanasõna põhjal tundub.

“Puhtalt emotsioonidele toetudes äri kasumlikult teha ei saa, kuid vajalikul hetkel riskimine on ka kindlasti vajalik oskus.”Meelis Karro

Pean enda jaoks oluliseks oskust aeg maha võtta, arutada ja vajadusel õigel ajal lahti lasta. Puhtalt emotsioonidele toetudes äri kasumlikult teha ei saa, kuid vajalikul hetkel riskimine on ka kindlasti vajalik oskus. Kõik see tuleb kas läbi väiksemate või suuremate õppetundide.

Mis on ehituvaldkonnas tegutsemises kõige meeldivam?

Mulle meeldib väga, et me teeme ehituses midagi, mida inimesed reaalselt vajavad. Korterelamute rekonstrueerimine on täna Eestis ilmselgelt äärmiselt vajalik.

Oleme ettevõttena olnud selle protsessi juures päris algusest saadik ja andnud oma panuse mitte ainult ehitusplatsil, vaid ka poliitikute, ametnike ja erialaliitude laudade taga ja seda nii Eestis kui Euroopas. Oleme korterelamute rekonstrueerimises hoidnud juhtrolli 15 aastat ja meeldiv on see, kui nii kliendid kui koostööpartnerid meid tunnustavad. Seda tunnustust ei ole kerge saavutada ja siin taga on kogu kollektiivi järjepidev ja põnev töö.

Mis on ehitusvaldkonna juures seni olnud kõige ebameeldivamad tendentsid ja juhtumised?

Eks selliseid ebameeldivaid asju tuleb ikka ette. Teadlik tellija pahatahtlikus häirib ilmselt kõiki ehitajaid väga, aga meie ettevõtte suhtes esineb seda õnneks vähe. Eks see ole vist nii nagu lastega, et väiksed lapsed, väiksed mured — suured lapsed, suured mured.

Milliseid ehitusvaldkonna ettevõtteid võiks teie hinnangul teistele eeskujuks tuua?

Kõik ettevõtted, kellel on käivet 20 miljonit ja rohkem, on meile õpetajateks. Eks tuleb vaadata, kuhu sa tahad jõuda ja mõelda mida teeb konkurent sinust paremini, et ta sinust edukam on. Eeskuju oleneb sellest, kus sa parasjagu oma äriga paikned. Balti Vara Ehitus eeskujud on täna kuni 50 miljoni käibega edukad usaldusväärsed ehitusettevõtted.

Kas on teie hinnangul midagi, mida oma tegevuse tõhustamiseks konkurentidelt õppida?

Absoluutselt alati! Arutame tihti mida teha, et olla turul parim. Ilma konkurente jälgimata ja neilt õppimata ei ole see võimalik.

Lähiaastate vaates prognoosib Meelis Karro kodumaise ehitusturu professionaalsuse kasvu.FOTO: ERAKOGU

Millisena näete lähiaastate arenguid Eesti ehitussektoris?

Kindlasti on lähivaates keerulised ajad. Tugevamad ja paindlikumad leiavad oma tee, kuid näeme ka pankrotte või lihtsalt turult lahkujaid. Ühtteist on siin poole aastaga juba ka juhtunud. Lähiaastate vaates näen ehitusturu professionaalsuse jätkuvat kasvu. Me küll liigume kogu aeg õiges suunas, aga minu hinnangul on veel pikk tee minna.

Kas ja milliseid ehitussektori jaoks eelseisvad probleeme ja murekohti oleks praegu veel võimalik ennetada?

Väga keeruline vastata. Majandus justkui reguleerib ennast ise, aga nagu näeme, siis tihtilugu ei reguleeri ikka küll … Covid, sõda Ukrainas … Riik on nagu suur laev, mida on keeruline pöörata. Minu hinnangul ei ole mõtet vaadata Toompea suunas ja uskuda, et küll seal kõik õigesti tehakse. Tuleb läbi alaliitute piisavalt häälekalt kõnelda, et ehitus- ja majandusspetsialiste piisavalt kuulataks. Ma ei näe mingit võluvitsa, mis meie väikese riigi ehitusturu stabiilsena hoiaks.

“Minu hinnangul ei ole mõtet vaadata Toompea suunas ja uskuda, et küll seal kõik õigesti tehakse.”Meelis Karro

Mida saaksime teha, et meil ei oleks sellist langust nagu hetkel Soomes? Ei oskagi hetkel vastata. Mida teha olukorras, kus Eesti riigil tuleb kulusid meeletult hoopis igas valdkonnas kärpida, on küsimusena ilmselt igal ettevõtjal kuklas. Peale langust näeme, kes teadsid õigeid vastuseid.

Allikas: Ehitusleht