Uudised

Korteriühistud soovivad renoveerimisel suuremat otsustusõigust

Eesti Korteriühistute Liidu (EKÜL) korraldatud piirkondlikel foorumitel toimusid ka renoveerimisteemalised ümarlauad. „Elamufondi renoveerimine on Euroopa üks prioriteete ja praeguste plaanide kohaselt tuleks seda teha juba aastaks 2050. See on väga ambitsioonikas eesmärk,” rõhutas Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse esimees Andres Jaadla.

Tartu foorumil peetud ümarlauas osalesid EKÜLi juhatuse esimees Andres Jaadla, KredExi esindaja Jana Toome, Tartu korteriühistu Riia 9 juhatuse liige Martin Ilves, Balti Vara Ehitus OÜ kliendisuhete juht Tambet Türk ja Swedbanki korteriühistute valdkonnajuht Janis Pugri. Osalejad rõhutasid, et praegune hankekorraldus jätab korteriühistu kui lõppvastutaja tegelema tagajärgedega.

Jaadla sõnul oleks oluline, et renoveerimisel väheneks bürokraatia ja tööde teostaja valikul mängiksid rolli ka muud tegurid, mitte kõige madalam hind. Renoveerimiseks sobiva ehitaja valik võiks olla sõltuvuses riikliku toetuse piirmäärast. „Olukorras, kus riigi toetus moodustab renoveerimise kogumaksumusest kõigest kolmkümmend protsenti ja seitsekümmend protsenti on korteriomanike raha, peaks otsustusõigus ehitaja valikul jääma korteriühistule,” rääkis Jaadla.

Foorumil osalejad pakkusid ka välja, et rekonstrueerimisel tuleks omanikujärelevalve kaasata juba ettevalmistavas faasis, lähteülesande koostamisel. „Lähteülesande koostamisse tuleb kaasata erialase haridusega tehniline konsultant ja korterelamule tellida ehituskonstruktsioonide ekspertiis,” soovitas Tambet Türk.

Allikas: Eesti Korteriühistute Liidu ajakiri Elamu 2 (126) 2024